Yayınlarımız


BİLGİYOLU 10.SINIF MATEMATİK A+

Konular
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom Açılımı ve Pascal Üçgeni
 • Koşullu Olasılık - Bağımlı ve Bağımsız Olaylar
 • Bileşik Olay
 • Çalışma Föyü
 • Fonksiyonlarda Simetri
 • Fonksiyonlarda Simetri - Tek ve Çift Fonksiyonlar
 • Fonksiyonlarda Dört İşlem
 • Bileşke Fonksiyon
 • Fonksiyonun Tersi
 • Bileşke Fonksiyon ve Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
 • Analitik Geometri
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Deltoid
 • Çokgenler
 • II. Dereceden Denklemin Kökleri
 • Karmaşık Sayının Özellikleri
 • Karmaşık Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi
 • Kökler ile Kat Sayılar Arasındaki Bağıntılar
 • Parabol
 • Polinom Kavramı
 • İki Polinomun Eşitliği - Toplama - Çıkarma - Çarpma
 • Değer Bulma ve Cinsinden Yazma
 • Kat Sayılar Toplamı ve Sabit Terim
 • Polinomlarda Bölme
 • P(x) Polinomunun (xn+a) ile Bölümünden Kalanı Bulma
 • P(x) Polinomunun (x - a).(x - b) ile Bölümünden Kalanı Bulma
 • Ortak Çarpan Parantezine Alma - Üç Terimliler
 • Tam Kare İfadeler
 • İki Kare Farkı - İki Küp Toplamı ve Farkı
 • Terim Ekleyip Çıkarma - İki Küp Toplamı ve Farkı
 • Polinom ve Rasyonel Denklemler
 • Çember ve Daire
 • Geometrik Cisimler
 • Cevap Anahtarı
 • Toplama ve Çarpma Prensibi
 • Toplama - Çıkarma İşlemi - Eşlenik
 • Diğer Yayınlar

Öne Çıkan Yayınlarımız